Hvor skal vi måle og stemme i Hedehusene?

Workshop2Ved Præsentationen den 27. juni blev det også diskuteret hvor i Hedehusene det kunne være interessant at måle luftkvaliteten (støj og forurening) og stemme om f.eks. hvordan man har det lige der.

Kortet viser det første udkast til placeringen af de 6 målestationer.

Projektet diskuteret i Hedehusene

Workshop5Der blev holdt kulturel opvarmning pÃ¥ Hedehusene Station lørdag den 27. juni. Lokalerne fra den gamle servicebutik (og tidligere billetsalg) fungerede fint som mødelokaler da Høje Taastrups Borgmester Michael Ziegler introducerede den engelske kunstner Christian Nold og hans projekt, der stadig har den engelske titel “Sensing the future of Hedehusene”. PÃ¥ dansk kan det oversættes til “At sanse fremtiden i Hedehusene”.

Christian Nold fortalte om projektet, hvor man i løbet af august måned opstiller et system af sensorer i Hedehusene, som måler støj og luftforurening. Sensorerne vil være kombineret med digitale “stemmeurner,” hvor man kan stemme om f.eks. hvordan man har det på det sted, hvor stemmeurnen er.

Hedehusene Station vil i august blive indrettet som mødested, hvor man kan se nærmere på målinger og afstemninger, få mere at vide og diskutere projektet. En stor helium ballon – som man kender for meteorologiske balloner – hænges op ved stationen. Den kan skifte farve og f.eks. vise luftkvaliteten i Hedehusene.

Christian Nold var meget interesseret i at høre folks mening om projektet og understregede at der var rig lejlighed til at påvirke hvordan det kommer til at fungere i Hedehusene. Da præsentationen var slut tog vi ud på en gåtur i byen for at se, hvor man kunne placere måle og stemmestationerne. Det blev til en livlig diskussion om vigtige steder i byen, der fortsatte da vi kom tilbage til stationen og forsøgte at placere stederne på et kort over byen.

Vi fik også diskuteret hvorfor sådan et kunstprojekt med en international kunstner kunne blive en god mulighed for at diskutere Hedehusene som det er i dag men også hvordan fremtiden ser ud. Her er målingerne og afstemningerne en måde at få lidt stof til eftertanke. Hvad ved vi egentlig om hvordan vi har det med støj og luftforurening? Hvordan kunne man i hverdagen gøre nogle ting, der ville skabe en positiv forandring?

En del af projektet gÃ¥r ud pÃ¥ at man laver 300 smÃ¥ balloner med hver sin sensor, der mÃ¥ler støj og kroppens reaktion pÃ¥ støjen. Her gik diskussionen pÃ¥ hvordan vi kunne gøre det lidt sjovere at forholde sig til disse ting og fÃ¥ børn og unge i Hedehusene inddraget. Hvis det kunne lykkes at engagere folk i Hedehusene (pÃ¥ trods af ferietid osv) sÃ¥ kunne et kunstprojekt som dette gÃ¥ hen og blive en mÃ¥de at skabe lidt opmærksomhed om Hedehusene – bÃ¥de udadtil og blandt byens borgere.

Projektet præsenteret for Politikere

LYSLYD3_foto_htk-1

Sensing the Future of Hedehusene blev præsenteret for politikere på Høje-Taastrup kommunes Rådhus den 26. juni:  Fra venstre ses kunstneren Christian Nold og projektleder Trevor Davies, som præsenterer projektet for byrådsmedlem Søren D. Sørensen, borgmester Michael Ziegler og byrådsmedlemmerne Andreas G. Frederiksen, Poul Bonderup og Kemal Baktas.

LYSLYD projektet

Projektet Sensing the Future of Hedehusene er en del af et regionalt byrumsprojekt, LYSLYD, som ledes af Københavns Internationale Teater. I spidsen står Trevor Davies, som bl.a. har været ankermand for Kulturby ’96 i København.

”Sensing the future of Hedehusene” er det første af to byrumsprojekter i Hedehusene i forbindelse med LYSLYD-projektet. Det næste løber af stabelen til vinter.

LYSLYD-projektet følges af en gruppe bestående af Søren D. Sørensen og Andreas G. Frederiksen fra Fritids- og Kulturudvalget samt Poul Bonderup og Kemal Baktas fra Plan- og Miljøudvalget.

LYSLYD er et regionalt treårigt oplevelses-, erhvervsudviklings- og læringsprojekt, hvis overordnede formål er at styrke og brande Region Hovedstaden og Region Sjælland som innovative og kreative vækst- og oplevelsescentre.

10 kommuner og 6 øvrige partnere samarbejder omkring 22 byudviklingsprojekter, hvor byrummet danner rammen om kreativ innovation inden for lys, lyd og nye medier. Både virksomheder, kunstnere og byplanlæggere deltager i projektet.

Projektet er på længere sigt med til at udvikle kommunernes strategier for oplevelsesøkonomi samt understøtte kreative virksomheder. Samtidigt vil de konkrete byrumsprojekter udvikle metoder og viden om, hvordan byrum kan gøres mere levende og attraktive som oplevelsesrum.

LYSLYD-projektet gennemføres i perioden 1. april 2009 til 30. september 2010. Projektet realiseres med en bevilling på 8.845.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Den øvrige finansiering består af dels kontant tilskud samt egenfinansiering fra de deltagende 10 kommuner samt øvrige partnere og dels tilskud fra Region Sjællands og Region Hovedstadens kulturmidler. Projektets samlede budget er på 17.690.000 kr.

Læs mere om LYSLYD

Sensing the Future of Hedehusene

Sensing the Future Balloon

Projektet ”Sensing the future of Hedehusene”, som kunstneren Christian Nold og Softhook Design står bag, inviterer folk til at deltage i at sanse, opleve og diskutere Hedehusene som det er nu såvel som byens fremtid.

Christian Nold har i de seneste år skabt en række nyskabende projekter over hele verden hvor kunst, teknologi og mennesker mødes. Projektet er en del af byrumsprojektet LysLyd og den festival som løber af stabelen i København i august 2009.

Softhook Design foreslår at man i løbet af august måned installerer et system af sensorer i Hedehusene, som måler støj og CO2 forurening. Udover dette vil der være en række digitale “stemmeurner,” der gør det muligt for folk at udtrykke deres oplevelse af Hedehusene.

De samlede målinger og afstemning vil blive samlet og vist “live” på en stor helium ballon – som man kender for meteorologiske balloner – ved Hedehusene station. Stationen bliver i august indrettet som informationcentral, hvor man kan se nærmere på måleresultaterne, få mere at vide og diskutere projektet.


» Next Entries