LYSLYD projektet

Projektet Sensing the Future of Hedehusene er en del af et regionalt byrumsprojekt, LYSLYD, som ledes af Københavns Internationale Teater. I spidsen står Trevor Davies, som bl.a. har været ankermand for Kulturby ’96 i København.

”Sensing the future of Hedehusene” er det første af to byrumsprojekter i Hedehusene i forbindelse med LYSLYD-projektet. Det næste løber af stabelen til vinter.

LYSLYD-projektet følges af en gruppe bestående af Søren D. Sørensen og Andreas G. Frederiksen fra Fritids- og Kulturudvalget samt Poul Bonderup og Kemal Baktas fra Plan- og Miljøudvalget.

LYSLYD er et regionalt treårigt oplevelses-, erhvervsudviklings- og læringsprojekt, hvis overordnede formål er at styrke og brande Region Hovedstaden og Region Sjælland som innovative og kreative vækst- og oplevelsescentre.

10 kommuner og 6 øvrige partnere samarbejder omkring 22 byudviklingsprojekter, hvor byrummet danner rammen om kreativ innovation inden for lys, lyd og nye medier. Både virksomheder, kunstnere og byplanlæggere deltager i projektet.

Projektet er på længere sigt med til at udvikle kommunernes strategier for oplevelsesøkonomi samt understøtte kreative virksomheder. Samtidigt vil de konkrete byrumsprojekter udvikle metoder og viden om, hvordan byrum kan gøres mere levende og attraktive som oplevelsesrum.

LYSLYD-projektet gennemføres i perioden 1. april 2009 til 30. september 2010. Projektet realiseres med en bevilling på 8.845.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Den øvrige finansiering består af dels kontant tilskud samt egenfinansiering fra de deltagende 10 kommuner samt øvrige partnere og dels tilskud fra Region Sjællands og Region Hovedstadens kulturmidler. Projektets samlede budget er på 17.690.000 kr.

Læs mere om LYSLYD

Timeline

Have your say

:

:

Powered by WP Hashcash